Vyberte typ a model

Kategórie

Cookies

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

 1. Čo sú súbory cookies?

Nevyhnutným nástrojom pre funkčnosť našich webových stránok sú súbory „cookies“. Ide o krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača, ktorý ju uloží do Vášho zariadenia. Cookies umožňujú webu zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk, prihlásenie na stránky a ďalšie nastavenia. Cieľom týchto súborov je zistiť, ako sú stránky používané, aby sa mohol optimalizovať ich obsah.

Nastavenie cookies je plne pod Vašou kontrolou. V nastavení prehliadača si môžete nastaviť všetko podľa svojich predstáv. Súbory cookies môžete mazať, blokovať, prípadne nastaviť, aby boli cookies ukladané len s Vaším súhlasom v jednotlivých prípadoch. Pre Vaše pohodlie nižšie v časti Súhlas a odmietnutie cookies uvádzame odkazy na pomocníka pre nastavenie, vymazanie, povolenie alebo inú správu súborov cookies v najčastejších prehliadačoch.

 1. Na čo súbory cookies využívame?

Ako už bolo zmienené, cookies ukazujú, ako sú webové stránky používané. Vďaka tomu dokážeme lepšie prispôsobiť marketingové nástroje, aby boli pre Vás relevantné a prínosné. Cookies umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve našich webových stránok a vďaka ich používaniu tak bude Vaša ďalšia návšteva ľahšia a rýchlejšia. V praxi to znamená, že sa Vám nebudú zobrazovať reklamy, ktoré pre Vás nie sú prínosné.

 1. Druhy súborov cookies

Cookies možno deliť na základe niekoľkých kritérií. Podľa toho, kto cookies vytvára a spracúva, možno rozdeliť cookies na dve kategórie:

 • Cookies prvej strany (first party cookie) vytvárajú priamo webové stránky alebo skripty na rovnakej doméne. Najčastejšie slúžia na zabezpečenie základnej funkčnosti webovej stránky;
 • Cookies tretích strán (third party cookie) sú vytvárané ostatnými webmi. Tieto weby na navštívenej webovej stránke vlastnia nejaký obsah, napr. reklamy, obrázky alebo videá.

Cookies možno tiež rozdeliť podľa ich trvanlivosti na:

 • Relačné cookies (session cookies) sú dočasné. Ukladajú sa do Vášho zariadenia len do doby, kým ukončíte prácu s internetovým prehliadačom a po jeho zatvorení sa vymažú. Tieto cookies sú pre riadnu funkčnosť webových stránok nevyhnutné;
 • Permanentné cookies (persistent cookies) môžeme využívať pre Vašu ľahšiu a pohodlnejšiu orientáciu na našich webových stránkach (napríklad jednoduchšia a rýchlejšia navigácia). Tieto cookies zostávajú vo Vašom prehliadači po dlhšie obdobie alebo kým ich ručne nevymažete. Dĺžka tohto obdobia závisí od zvoleného nastavenia internetového prehliadača. Permanentné cookies umožňujú presun informácií na internetový server pri každej návšteve webových stránok.

Podľa účelu použitia možno súbory cookies deliť na:

 • Nevyhnutne nutné (esenciálne) cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku webovej stránky. Zahŕňajú napríklad cookies, ktoré Vám umožňujú prihlásiť sa do zabezpečených častí našej webovej stránky. Tieto cookies nezhromažďujú informácie o užívateľoch, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely alebo na zapamätanie toho, aké stránky užívatelia na internete navštevovali;
 • Výkonnostné cookies používame na zlepšenie fungovania webových stránok. Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci tieto webové stránky používajú, napr. na ktoré stránky návštevníci chodia najčastejšie a či z webových stránok dostávajú chybové hlásenia. Tiež nám dovoľujú zaznamenávať a počítať počet návštevníkov webových stránok, čo nám umožňuje sledovať, akým spôsobom návštevníci tieto webové stránky používajú;
 • Funkčné cookies uľahčujú ovládanie a vylepšujú funkcie webových stránok. Používajú sa k aktivácii konkrétnych funkcií webových stránok (napr. prehrávanie videí) a ich nastaveniu podľa Vašich volieb (napr. jazyk), s cieľom vylepšiť Vašu skúsenosť s webovými stránkami. Zároveň funkčné cookies slúžia na zapamätanie si Vašich preferencií pri ďalšej návšteve webových stránok;
 • Cielené a reklamné (profilovacie) cookies sa používajú na sledovanie preferencií, ktoré odhalíte prostredníctvom používania webových stránok, a za účelom zasielania reklamných správ v súlade s týmito preferenciami.
 1. Používané súbory cookies

Technický názov

Vydavateľ

Účel o popis cookies

Doba trvania

CONSENT

Google

Tento súbor cookie poskytuje informácie o tom, či je zapnutá podpora cookies.

Permanentné

(20 rokov)

1P_JAR

Google

Spoločnosť Google používa tieto súbory cookies na základe posledných vyhľadávaní a interakcií a prispôsobuje reklamy na weboch Google.

Permanentné (30 dní)

_ga

Google Analytics

Tento súbor cookie slúži k rozlišovaniu užívateľov webových stránok pridelením náhodne generovaného čísla.

Permanentné (24 mesiacov)

_gid

Google Analytics

Tento súbor cookie slúži na identifikáciu návštevníka webových stránok.

Permanentné (24 hodín)

ssupp.chatid

zatechservis.cz

[Smartsupp – ID návštevníka]

Relačné cookie

ssupp.visits

zatechservis.cz

[Smartsupp – počet návštev návštevníka]

Permanentné (24 hodín)

ssupp.vid

zatechservis.cz

[Smartsupp – informácie o návštevníkovi online chatu]

Permanentné (6 mesiacov)

_gcl_aw

[Google]

[Google Ads – slúžia na informovanie inzerenta o tom, z ktorých webových stránok ste prišli.]

Permanentné (3 mesiace)

laravel_session

[zatechservis]

[Informácie o stave aktuálneho používateľa e-shopu]

Permanentné (24 hodín)

_gac_UA-28210590-1

[Google]

 

Permanentné (3 mesiace)

_gcl_au

[google]

[Google Ads – používa Google AdSense na experimentovanie s efektivitou reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby.]

Permanentné

(3 mesiace)

Ďalšie informácie o našich cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

 1. Súhlas a odmietnutie cookies

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastaveniach svojho internetového prehliadača odmietnuť alebo si nastaviť používanie len niektorých. Ak však odmietnete súhlas s cookies a použijete nastavenia prehliadača tak, že vypnete všetky cookies (vrátane esenciálnych cookies), nemusí sa Vám podariť získať prístup na webové stránky alebo do niektorých jej častí.

V rôznych prehliadačoch možno tiež prednastaviť automatické odmietanie cookies alebo automatické zobrazenie informácie v prípade, že sú cookies ponúkané. Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

K dispozícii je tiež mnoho aplikácií tretích strán, ktoré umožňujú blokovať alebo spravovať cookies. Môžete tiež vymazať cookies, ktoré boli predtým uložené do Vášho zariadenia, vymazaním histórie prehliadania. Uistite sa, že v prípade, že tak urobíte, je zaškrtnutá možnosť vymazať cookies.

 1. Cookies tretích strán

Najmä prostredníctvom spoločností Google Ireland a Facebook Ireland využívame marketingové nástroje, ktoré nám pomáhajú zacieliť reklamu na tých užívateľov, ktorí už našu webovú stránku navštívili. Účel a rozsah zhromažďovania údajov, ako aj príslušné práva a možnosti nastavenia rozsahu ochrany súkromia, nájdete v informáciách na stránkach týchto tretích strán, napr.:

Viac o týchto marketingových nástrojoch nájdete na stránkach:

Ak si neželáte byť reklamou oslovovaní, možno personalizáciu reklám vypnúť prostredníctvom nižšie uvedených odkazov.

Používame jeden zo základných analytických nástrojov spoločnosti Google - Google Analytics. Informácie o rozsahu a spôsobe spracúvania osobných údajov, ktoré spracúva táto spoločnosť, nájdete na: https://www.support.google.com/analytics/answer/6004245.

 1. Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva vyplývajúce z právnych predpisov, ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o právo:

 • na prístup k osobným údajom;
 • na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov;
 • na výmaz osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli získané či inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne;
 • na obmedzené spracúvania osobných údajov;
 • na prenosnosť údajov;
 • právo namietať, po ktorej bude spracúvanie osobných údajov ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov;
 • právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk);
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Ak budete chcieť uplatniť svoje práva alebo budete mať otázky týkajúce sa používania súborov cookies, kontaktujte nás na telefónnom čísle +420 724 677 516 alebo e-mailom na adrese info@zatechservis.cz.

 1. Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné v Zásadách spracúvania osobných údajov dostupných tu: Zásady pre ochranu osobných údajov.

Viac užitočných informácií o cookies, prípadne o online reklame nastavenej podľa toho, ako používate internet, nájdete na nasledujúcich stránkach:

 

Tieto Zásady používania súborov cookies sú účinné od 20.7.2020.

Plaťte u nás on-line: GoPay

© 2024 Zatechservis s.r.o. | Všetky práva vyhradené | Cookies | Vytvoril TRUE-DESIGN

Produkt pridaný do košíka